adwokat,komornik,radca prawny,notariusz

Dziś jest Piątek 27 lutego 2015 r.
Szukaj
Skuteczny Adwokat       Pytania i odpowiedzi
Dołącz do nas: 
 
 • Zmiany w Kodeksie Karnym

  Zmiany w Kodeksie Karnym

  MS: Projekt reformy stanowi największą od 1997 r. nowelizację przepisów materialnych prawa karnego.

 • Nabycie przez małżonka lokalu do majątku osobistego – to tak można?

  Nabycie przez małżonka lokalu do majątku osobistego – to tak można?

  ZDANIEM PRAWNIKA: Częstym dylematem wśród osób, które stają do aktu notarialnego obejmującego „umowę deweloperską” jest określenie przedmiotu umowy w sytuacji, gdy nabywca pozostaje w ustroju małżeńskiej wspólności ustawowej (jak większość małżeństw w Polsce), a zamierza nabyć lokal do majątku osobistego.

 • Podział majątku wspólnego

  Podział majątku wspólnego

  W dzisiejszych czasach rozwód nie jest już dla nikogo szokujący. Niemniej często przysparza on byłym małżonkom wiele problemów, szczególnie w sferze finansowej. Powstaje pytanie w jaki sposób podzielić wspólny majątek, kto powinien zatrzymać mieszkanie, a kto samochód? Istnieje kilka sposobów rozwiązania tego typu sytuacji.

 • Publikacje prawne - zobacz nowości na rynku wydawniczym!

  Publikacje prawne - zobacz nowości na rynku wydawniczym!

  Nowości w cenionej serii "Prawo w praktyce" oraz inne, ważne publikacje 2014. Zapraszamy do zapoznania się z opisem pozycji Wydawnictwa LexisNexis Polska.

 • BYOD, czyli wykorzystywanie prywatnych urządzeń do celów służbowych

  BYOD, czyli wykorzystywanie prywatnych urządzeń do celów służbowych

  Zdaniem Prawnika: Jarosław Góra z Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy: Wdrażając rozwiązania BYOD pracodawcy dbają najczęściej o kwestie związane z bezpieczeństwem informacji przetwarzanych za pomocą prywatnego sprzętu, ale często zapominają o aspektach prawnych z tym związanych.


 • PYTANIA I ODPOWIEDZI
 • Możliwość zadania pytania tylko dla zalogowanych użytkowników.Zarejestruj się i zyskaj darmową poradę.
 • Nieruchomości

Kiedy można dostać eksmisje z mieszkania własnościowego?

Kiedy można dostać eksmisje z mieszkania własnościowego? Sprawa w sądzie była 5 lat temu. Teraz z Urzędu Miasta przyszło wezwanie, że jest przyznany lokal socjalny. Czy można się od tego jeszcze odwołać?

 
Rozumiem, że 5 lat temu został wydany wyrok o eksmisję z lokalu, lecz jego wykonanie było wstrzymane do czasu znalezienia lokalu socjalnego. Od wyroku można się odwołać do wyższej instancji, ale w określonym terminie. Apelacje wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok w ciągu dwóch tygodni od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem, a jeżeli strona nie zażądała uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym od ogłoszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do złożenia uzasadnienia. Tak, więc w tym przypadku odwołanie nie jest możliwe.
 
Co się tyczy przyczyn eksmisji z mieszkania własnościowego, to odpowiedzi najlepiej szukać w statucie spółdzielni- myślę że we wspomnianym wyroku również znajdzie Pan/Pani odpowiedź na pytanie dlaczego jest Pan/Pani eksmitowany/a. Jeśli jest to prawo odrębnej własności zastosowanie mają także przepisy ustawy o własności lokali.
Pozbawienia prawa do lokalu i żądania jego opuszczenia odnosi się do mieszkań wykupionych na własność od gminy oraz zakupionych na wolnym rynku. Prawo do wystąpienia z pozwem o sprzedaż lokalu i opuszczenie go przez właściciela, ma wyłącznie wspólnota mieszkaniowa
Sprzedaży lokalu można żądać, gdy właściciel:
 • przez dłuższy czas zalega z zapłatą należnych opłat np. podatku od nieruchomości, funduszu remontowego
 • wykracza (rażąco lub uporczywie) przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu,
 • przez swe niewłaściwe zachowanie utrudnia mieszkańcom korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej.
 
Członka spółdzielni natomiast można wyeksmitować dopiero po pozbawieniu go przez spółdzielnię członkostwa. Wykluczenie z listy członków jest równoznaczne z brakiem tytułu prawnego do mieszkania, a to pozwala spółdzielni wystąpić do sądu z pozwem o eksmisję .
Wykluczenie członka ze spółdzielni jest możliwe, gdy jego pozostanie w spółdzielni nie jest zgodne ze statutem (np. jeśli w statucie przewidziano taki skutek za zaleganie z zapłatą czynszu) lub z zasadami współżycia społecznego np. rażące zakłócanie spokoju mieszkańców. W odniesieniu do spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu powodem pozbawienia członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej może być nie uregulowana sytuacja prawna mieszkania po rozwodzie. Małżonkowie po rozwodzie mają rok na podjęcie decyzji i zawiadomienie spółdzielni, któremu z nich przypada spółdzielcze prawo do lokalu. Po upływie tego czasu prawo do lokalu wygasa dla nich obojga.
 
opr. Agnieszka Kołudzka
 

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), rozpowszechnianie materiałów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.
Dodaj adwokata

Najciekawsze Opinie


1
1

Artykuły Specjalne


Wybrane z forum
All rights reserved 2012 SkutecznyAdwokat.pl