adwokat,komornik,radca prawny,notariusz

Dziś jest Wtorek 3 marca 2015 r.
Szukaj
Skuteczny Adwokat       Wzory pism
Dołącz do nas: 
 
 • Zmiany w Kodeksie Karnym

  Zmiany w Kodeksie Karnym

  MS: Projekt reformy stanowi największą od 1997 r. nowelizację przepisów materialnych prawa karnego.

 • Nabycie przez małżonka lokalu do majątku osobistego – to tak można?

  Nabycie przez małżonka lokalu do majątku osobistego – to tak można?

  ZDANIEM PRAWNIKA: Częstym dylematem wśród osób, które stają do aktu notarialnego obejmującego „umowę deweloperską” jest określenie przedmiotu umowy w sytuacji, gdy nabywca pozostaje w ustroju małżeńskiej wspólności ustawowej (jak większość małżeństw w Polsce), a zamierza nabyć lokal do majątku osobistego.

 • Podział majątku wspólnego

  Podział majątku wspólnego

  W dzisiejszych czasach rozwód nie jest już dla nikogo szokujący. Niemniej często przysparza on byłym małżonkom wiele problemów, szczególnie w sferze finansowej. Powstaje pytanie w jaki sposób podzielić wspólny majątek, kto powinien zatrzymać mieszkanie, a kto samochód? Istnieje kilka sposobów rozwiązania tego typu sytuacji.

 • Publikacje prawne - zobacz nowości na rynku wydawniczym!

  Publikacje prawne - zobacz nowości na rynku wydawniczym!

  Nowości w cenionej serii "Prawo w praktyce" oraz inne, ważne publikacje 2014. Zapraszamy do zapoznania się z opisem pozycji Wydawnictwa LexisNexis Polska.

 • BYOD, czyli wykorzystywanie prywatnych urządzeń do celów służbowych

  BYOD, czyli wykorzystywanie prywatnych urządzeń do celów służbowych

  Zdaniem Prawnika: Jarosław Góra z Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy: Wdrażając rozwiązania BYOD pracodawcy dbają najczęściej o kwestie związane z bezpieczeństwem informacji przetwarzanych za pomocą prywatnego sprzętu, ale często zapominają o aspektach prawnych z tym związanych.


 • WZORY PISM
 • Zaproponuj nowy wzór pisma
 • Ubezpieczenia społeczne
Odwołanie od decyzji ZUS- prawo do renty socjalnej-wzór
Drukuj dokument Pobierz plik
Lublin, XX/XX/XX roku
Sąd Okręgowy w Lublinie
VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Ul. XXXXXXXXXX
za pośrednictwem
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Oddziała Wojewódzki w Lublinie
ul. XXXXXXX
20 – XXX Lublin
 
Odwołujący się:
Marek Marecki
Ul. XXXXXXX
XX-XXX Lublin
znak sprawy: XXXXXX/XX/XX
 
Odwołanie od decyzji ZUS z dnia XXXXXX roku wydanej w sprawie prowadzonej znakiem XXXXXXX/XX/XX w przedmiocie odmowy przyznania odwołującemu się prawa do renty socjalnej
 
            Zaskarżam decyzję z dnia XX/XX/XX roku wydaną w sprawie prowadzonej za znakiem XXXXX/XX/XX w przedmiocie odmowy przyznania odwołującemu się prawa do renty socjalnej w całości.
Zaskarżonej decyzji zarzucam:
1)      błędne ustalenie stanu faktycznego sprawy mające istotny wpływ na treść zaskarżonego rozstrzygnięcia poprzez przyjęcie, że stopień naruszeń sprawności organizmu odwołującego się nie implikuje orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy.
            W oparciu o tak sformułowany zarzut wnoszę o zmianę zaskarżonej decyzji
i przyznanie odwołującemu się prawa do renty socjalnej od dnia założenia wniosku tj. XX/XX/XX
            Ponadto wnoszę o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłych lekarzy z zakresu neurologii, dermatologii, i psychiatrii na okoliczność stwierdzenia czy stopień naruszeń sprawności organizmu odwołującego się implikuje orzeczenie jego całkowitej niezdolności do pracy.
 
Uzasadnienie
 
            Decyzją z dnia XX/XX/XX roku, ZUS odmówił odwołującemu się prawa do renty socjalnej. W uzasadnieniu przedmiotowej decyzji ZUS wskazał, że z powodu nie stwierdzenia przez Komisję Lekarską całkowitej niezdolności do pracy brak jest podstaw do przyznania renty socjalnej. Zdaniem odwołującego się nie sposób zgodzić się z rozstrzygnięciem zawartym w zaskarżonej decyzji, zostało ono oparte na błędnej podstawie faktycznej i jako takie winno zostać zmienione. Należy wskazać, że odwołujący się spełnia wszystkie prawem wymagane przesłanki do uzyskania świadczenia z tytułu renty socjalnej. Trzeba, bowiem podkreślić, że schorzenia powstały u odwołującego się przed osiągnięciem 15 roku życia. Leczył się on już od XXXX roku w Klinice XXXXXXXX z rozpoznaniem wrodzonego uszkodzenia mózgu. Co więcej należy podkreślić, że u odwołującego się występuje napadowa senność, która w konsekwencji uniemożliwia podjęcie jakiejkolwiek pracy.
            W konsekwencji biorąc pod uwagę tak szeroki zakres schorzeń występujących u odwołującego się, nie sposób przyjąć, że nie implikuje on całkowitej niezdolności do pracy.
            Za uzasadniony należy również uznać wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii wskazanych w początkowej części niniejszego odwołania biegłych. Trzeba, bowiem pokreślić, że orzeczenie Komisji Lekarskiej ZUS pozostaje w oczywistej sprzeczności z diagnozą postawioną przez specjalistów, u których do tej pory leczył się odwołujący się.
Biorąc, zatem wszystko powyższe pod uwagę wnoszę o orzeczenie jak na wstępie.
 
.......................................................
(własnoręczny podpis odwołującego się)
 
 
Załączniki:
-odpis odwołania
 
opr. mgr Agnieszka Kołudzka
 
 
 
 

Pobierz w formacie PDF

Drukuj dokument Pobierz plik
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), rozpowszechnianie materiałów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.
Dodaj adwokata

Najciekawsze Opinie


1
1

Artykuły Specjalne


Wybrane z forum
All rights reserved 2012 SkutecznyAdwokat.pl