adwokat,komornik,radca prawny,notariusz

Dziś jest Niedziela 29 marca 2015 r.
Szukaj
Skuteczny Adwokat       Wzory pism
Dołącz do nas: 
 
 • 18 kwietnia Dniem Bezpłatnych Porad Prawnych

  18 kwietnia Dniem Bezpłatnych Porad Prawnych

  IX Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich odbędzie się 18 kwietnia br. i obejmie swym zasięgiem całą Polskę.

 • Sprawa SKOK-ów w komisji sejmowej

  Sprawa SKOK-ów w komisji sejmowej

  Dziś na zamkniętym posiedzeniu sejmowa komisja finansów publicznych dyskutowano o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Banki nie chcą płacić za ich problemy.

 • Powrót formuły spotkań trójstronnych

  Powrót formuły spotkań trójstronnych

  Trwają ostatnie prace nad ustawą o Radzie Dialogu Społecznego. Może ona wejść w życie jeszcze przed wakacjami. Rola rządu ma zostać ograniczona, a przewodnictwo w Radzie ma być rotacyjne. W dialog regionalny zostanie bardziej zaangażowany marszałek województwa.

 • Przestępstwa karuzelowe

  Przestępstwa karuzelowe

  Skala wyłudzeń – dzięki wprowadzonym w ostatnim czasie rozwiązaniom – jest mniejsza niż w ubiegłym roku, jednak wciąż jest to poważny problem.

 • Czy zakaz konkurencji dopuszczalny jest przy umowie cywilnoprawnej?

  Czy zakaz konkurencji dopuszczalny jest przy umowie cywilnoprawnej?

  ZDANIEM PRAWNIKA: Magdalena Nawrocka z Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy: Chcąc zabezpieczyć swoje interesy firmy coraz częściej zawierają umowy o zakazie konkurencji. Zakaz konkurencji jest instytucją znaną na gruncie prawa pracy. W art. 1011 i 1012 kodeksu pracy przewidziano bowiem możliwość zawarcia umowy o zakazie konkurencji.


 • WZORY PISM
 • Zaproponuj nowy wzór pisma
 • Ubezpieczenia społeczne
Odwołanie od decyzji ZUS- zasiłek chorobowy niewłaściwie wykorzystany- wzór
Drukuj dokument Pobierz plik
Lublin (data)
 
Sąd Rejonowy
Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. XXXXXX
za pośrednictwem
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Lublinie
ul. Tomasza Zana 36, 38C
20 – 601 Lublin
 
Odwołujący się:
Bogdan Bogdański
Ul. XXXXXXXX
XX-XXX Lublin
 
 
Znak sprawy: XXXXX
 
 
Odwołanie od decyzji ZUS, Oddział w Lublinie z dnia XXXXXXX roku wydanej w sprawie prowadzonej za znakiem XXXXXX, z wnioskiem o zmianę tej decyzji i przyznanie odwołującemu się prawa do zasiłku chorobowego za cały okres niezdolności do pracy od dnia XXXXXX r. do dnia XXXXXXXr.

 
 
Uzasadnienie
            W uzasadnieniu przedmiotowego odwołania pragnę podnieść, iż od dnia XXXXX r. do dnia XXXXX r pozostawałem na zwolnieniu z powodu choroby wieńcowe. Podlegam obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu z uwagi na prowadzenie działalności pozarolniczej. Składki na ubezpieczenie finansuje w całości z własnych środków. Ponieważ podczas choroby nie miał mnie, kto zastąpić w obawie przed utratą stałych klientów byłem zmuszony do pracy w warsztacie osobiście. Kontrola wykorzystania przeze mnie zwolnienia lekarskiego przeprowadzona przez pracownika ZUS-u spowodowała pozbawienie mnie tego zasiłku za cały czas niezdolności do pracy. Zaskarżoną decyzję, którą zostałem pozbawiony prawa do zasiłku chorobowego za cały okres niezdolności do pracy, uważam za bardzo krzywdzącą i niezgodną z prawem. Zostałem pozbawiony środków do życia w czasie choroby, mimo że jedynie dorywczo wykonywałem tylko pewne prace. Dlatego domagam się zmiany zaskarżonej decyzji i przywrócenia prawa do zasiłku chorobowego za cały okres niezdolności do pracy wraz z należnymi odsetkami.
            Wnoszę o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków:
- Iwony Irańskiej
ul.XXXXXXX
XX-XXX Lublin
Oraz
Adama Adamowskiego
Ul. XXXXXXXXX
XX-XXX Lublin
- na okoliczność potwierdzenia, iż odwołujący się tylko w wyjątkowych sytuacjach podczas zwolnienia pracował, a przez cały czas pozostawania na zwolnieniu zakład prowadziła żona odwołującego się. Obecność odwołującego się w zakładzie miała jedynie charakter sporadyczny i polegała tylko na doglądaniu interesu i wydawaniu poleceń pracownikowi, tak więc nie kolidowało to z celem zwolnienia lekarskiego.
            Odwołujący się twierdzi, iż jego sporadyczna obecność w zakładzie nie może być uznana za wykonywanie pracy zarobkowej w okresie niezdolności do pracy a tym bardziej nie powinna być uznana za wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego.
            W konsekwencji brak jest podstaw do uznania, iż zaistniały przesłanki pozwalające na pozbawienie świadczenia pieniężnego na wypadek choroby.
Dlatego też wnoszę o zmianę zaskarżonej decyzji i przyznanie mi prawa do zasiłku chorobowego za cały czas niezdolności do pracy.
 
………………………..
(własnoręczny podpis odwołującego się)
 
Załącznik:
- odpis odwołania
 
opr. mgr Agnieszka Kołudzka
 



Pobierz w formacie PDF

Drukuj dokument Pobierz plik
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), rozpowszechnianie materiałów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.
Dodaj adwokata

Najciekawsze Opinie


Artykuły Specjalne


Wybrane z forum
All rights reserved 2012 SkutecznyAdwokat.pl