adwokat,komornik,radca prawny,notariusz

Dziś jest Piątek 27 marca 2015 r.
Szukaj
Skuteczny Adwokat       Wzory pism
Dołącz do nas: 
 
 • 18 kwietnia Dniem Bezpłatnych Porad Prawnych

  18 kwietnia Dniem Bezpłatnych Porad Prawnych

  IX Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich odbędzie się 18 kwietnia br. i obejmie swym zasięgiem całą Polskę.

 • Sprawa SKOK-ów w komisji sejmowej

  Sprawa SKOK-ów w komisji sejmowej

  Dziś na zamkniętym posiedzeniu sejmowa komisja finansów publicznych dyskutowano o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Banki nie chcą płacić za ich problemy.

 • Powrót formuły spotkań trójstronnych

  Powrót formuły spotkań trójstronnych

  Trwają ostatnie prace nad ustawą o Radzie Dialogu Społecznego. Może ona wejść w życie jeszcze przed wakacjami. Rola rządu ma zostać ograniczona, a przewodnictwo w Radzie ma być rotacyjne. W dialog regionalny zostanie bardziej zaangażowany marszałek województwa.

 • Przestępstwa karuzelowe

  Przestępstwa karuzelowe

  Skala wyłudzeń – dzięki wprowadzonym w ostatnim czasie rozwiązaniom – jest mniejsza niż w ubiegłym roku, jednak wciąż jest to poważny problem.

 • Czy zakaz konkurencji dopuszczalny jest przy umowie cywilnoprawnej?

  Czy zakaz konkurencji dopuszczalny jest przy umowie cywilnoprawnej?

  ZDANIEM PRAWNIKA: Magdalena Nawrocka z Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy: Chcąc zabezpieczyć swoje interesy firmy coraz częściej zawierają umowy o zakazie konkurencji. Zakaz konkurencji jest instytucją znaną na gruncie prawa pracy. W art. 1011 i 1012 kodeksu pracy przewidziano bowiem możliwość zawarcia umowy o zakazie konkurencji.


 • WZORY PISM
 • Zaproponuj nowy wzór pisma
 • Sprawy cywilne
Pozew o nakazanie złożenia oświadczenia woli
Drukuj dokument Pobierz plik

 

 
Lublin 22 październik 2008
 
 
Sąd Rejonowy
II Wydział Cywilny
Ul. Konrada Wallenroda 4d
 
 
Powód:
Adam Adamski
Ul. XXXXXX XX/XX
XX-XXX CCCCC
Pozwana:
Ada Adamska
Ul. XXXXXX XX/XX
XX-XXX CCCC
 
Pozew o nakazanie złożenia oświadczenia woli
 
 
Wnoszę :
I. O nakazanie pozwanej złożenia oświadczenia woli, którego treścią jest przeniesienie własności nieruchomość w związku z odwołaniem darowizny.
II. Zasądzenie od pozwanej kosztów procesowych
III. Dopuszczenie dowodów :
1. z dokumentu wysłanego do pozwanej – na okoliczność uzasadniającą odwołanie darowizny
2. z informacyjnego przesłuchania stron na ww. okoliczność.
 
Uzasadnienie
            W dniu 18 sierpnia 2007r. przed Barbarą Barbarowską notariuszem Kancelarii Notarialnej w Lublinie przy ul.XXXXXX Adam Adamski sporządził i podpisał akt notarialny – umowę darowizny, w którym zobowiązali się do przeniesienia własności całego gospodarstwa rolnego w częściach ustalonych w niniejszym akcie na córkę Adę Adamską. Pozwana nie tylko nie przyczynia się do zaspokojenia potrzeb swojego ojca, który zamieszkuje z nią tą samą nieruchomość, ale utrudnia mu życie, nie pozwalając korzystać z niektórych pomieszczeń, wyzywa go, zabrania dotykania niektórych przedmiotów. Powód po kilku próbach rozmowy z córką starał się nakłonić ją, aby zmieniła swoje postępowanie wobec niego. Niestety nic się nie zmieniło w tej kwestii. W związku, z czym 5 września wysłał do córki pismo wzywające do zaprzestania takiego zachowania, informując ją, że w przypadku nie zastosowania się do wezwania podejmie kroki w celu odwołania poczynionej darowizny.
 
Dowód: przed sądowe wezwanie do zaniechania określonego zachowania z dnia 5 września 2008 roku wraz z potwierdzeniem odbioru.
 
Po wysłaniu wyżej wskazanego wezwania sytuacja się pogorszyła. Groźby skierowane pod adresem powoda wywołały u niego obawę, że zostaną spełnione. Darczyńca czuje się we własnym domu, jak w obcym miejscu. Nie może korzystać z domu w taki sposób jak do chwili dokonania darowizny. Należy zaznaczyć, że dla ludzi starszych i schorowanych taki stres w domu bardzo źle wpływa na ich zdrowie.
            W związku z faktem nie zastosowania się do wezwania wysłanego do Ady Adamskiej, powód postanowił cofnąć przedmiotową darowiznę, która zamiast być prezentem stała się powodem koszmaru dla darczyńcy.
            Powodem odwołania darowizny, jest rażąca niewdzięczność obdarowanego. Przez rażącą niewdzięczność należy rozumieć w tym przypadku takie zachowanie obdarowanego (działanie, jak i zaniechanie), które narusza powszechnie panujące w społeczeństwie normy moralne czy obyczajowe. W grę wchodzi także naruszenia obowiązków rodzinnych wobec darczyńców. Istotne jest to, że zachowanie obdarowanego jest świadomie skierowane przeciwko darczyńcy.
            Ponieważ odwołanie darowizny, jako oświadczenie woli, staje się skuteczne z chwilą, gdy dojdzie do adresata, w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią, darczyńcy wywiązali się z ciążącego na nim obowiązku.
             Odwołanie to uzasadnione jest brakiem moralnego postulatu wdzięczności za korzyść majątkową uzyskaną pod tytułem darmym.
            Biorąc, zatem pod uwagę powyższe wnoszę o orzeczenie jak we wstępie.
 
 
 
(własnoręczny podpis powoda)
.....................................
 
.....................................
 
opracowała mgr Agnieszka Kołudzka
 

Pobierz w formacie PDF

Drukuj dokument Pobierz plik
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), rozpowszechnianie materiałów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.
Dodaj adwokata

Najciekawsze Opinie


Artykuły Specjalne


Wybrane z forum
All rights reserved 2012 SkutecznyAdwokat.pl