adwokat,komornik,radca prawny,notariusz

Dziś jest Wtorek 3 marca 2015 r.
Szukaj
Skuteczny Adwokat       Wzory pism
Dołącz do nas: 
 
 • Zmiany w Kodeksie Karnym

  Zmiany w Kodeksie Karnym

  MS: Projekt reformy stanowi największą od 1997 r. nowelizację przepisów materialnych prawa karnego.

 • Nabycie przez małżonka lokalu do majątku osobistego – to tak można?

  Nabycie przez małżonka lokalu do majątku osobistego – to tak można?

  ZDANIEM PRAWNIKA: Częstym dylematem wśród osób, które stają do aktu notarialnego obejmującego „umowę deweloperską” jest określenie przedmiotu umowy w sytuacji, gdy nabywca pozostaje w ustroju małżeńskiej wspólności ustawowej (jak większość małżeństw w Polsce), a zamierza nabyć lokal do majątku osobistego.

 • Podział majątku wspólnego

  Podział majątku wspólnego

  W dzisiejszych czasach rozwód nie jest już dla nikogo szokujący. Niemniej często przysparza on byłym małżonkom wiele problemów, szczególnie w sferze finansowej. Powstaje pytanie w jaki sposób podzielić wspólny majątek, kto powinien zatrzymać mieszkanie, a kto samochód? Istnieje kilka sposobów rozwiązania tego typu sytuacji.

 • Publikacje prawne - zobacz nowości na rynku wydawniczym!

  Publikacje prawne - zobacz nowości na rynku wydawniczym!

  Nowości w cenionej serii "Prawo w praktyce" oraz inne, ważne publikacje 2014. Zapraszamy do zapoznania się z opisem pozycji Wydawnictwa LexisNexis Polska.

 • BYOD, czyli wykorzystywanie prywatnych urządzeń do celów służbowych

  BYOD, czyli wykorzystywanie prywatnych urządzeń do celów służbowych

  Zdaniem Prawnika: Jarosław Góra z Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy: Wdrażając rozwiązania BYOD pracodawcy dbają najczęściej o kwestie związane z bezpieczeństwem informacji przetwarzanych za pomocą prywatnego sprzętu, ale często zapominają o aspektach prawnych z tym związanych.


 • WZORY PISM
 • Zaproponuj nowy wzór pisma
 • Sprawy rodzinne
Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie- wzor 2
Drukuj dokument Pobierz plik
Lublin, 1 września 2009 r.
 
Sąd Okręgowy
III Wydział Cywilny Rodzinny
Ul. Krakowskie Przedmieście 47
20 – 076 Lublin
 
Powódka:
Iwona Iwańska
ul. Lebelska 1/2
20-480 Lublin
 
Pozwany:   
Iwan Iwański
ul. Lubelska 1/ 2
20-480 Lublin
 
Pozew o rozwód z orzeczeniem o wyłącznej winie pozwanego
 
            Wnoszę o:
 
I.                   Rozwiązanie małżeństwa powódki Iwony Irańskiej i Iwana Iwańskiego pozostających w związku małżeńskim, zawartego w dniu 18 czerwca 1976 roku przed Urzędnikiem Stanu Cywilnego w Lublinie z orzeczeniem o winie pozwanego .
II.                wydanie wyroku zaocznego w wypadkach prawem przewidzianych.
III.             zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów procesu według norm prawem przypisanych
IV.             zwolnienie powódki od ponoszenia kosztów sądowych
Ponadto wnoszę o dopuszczenie dowodu z zeznań świadków:
1.Marka Mareckiego
zam. w Lublinie, ul. Lubelska 1/5
- na okoliczność potwierdzenia zupełnego i trwałego rozkładu pożycia pomiędzy stronami.
 
Uzasadnienie
Strony wstąpiły w związek małżeński dnia 18 czerwca 1976 roku przed Urzędnikiem Stanu Cywilnego w Lublinie. 2 sierpnia 1978 roku przyszedł na świat Bogdan Iwański, syn pozwanego i powódki.
 Dowód: odpis aktu małżeństwa stron
Dowód: odpis aktu urodzenia syna
Od początku wspólnego pożycia, stosunki pomiędzy małżonkami nie układały się zbyt dobrze. Pozwany nie dbał o powódkę, a więzi małżeńskie pomiędzy stronami nie zacieśniały się. Kiedy syn stron miał skończone 4 miesiące doszło między stronami do poważnej kłótni. Pozwany przez praktycznie cały czas trwania małżeństwa nadużywał alkoholu. W związku z jego uzależnieniem zaczęły się pojawiać sytuacje konfliktowe w domu stron. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia powódka została pobita przez męża, dlatego że zamiast kupić chleb kupiła w sklepie bułki. Po tym incydencie wyprowadziła się z domu, jednak nie trwało to zbyt długo. Pod naciskiem najbliższych powódka wróciła do domu z nadzieją, że podobna sytuacja się już nigdy nie powtórzy. Po 2,5 roku urodziła się córka. Powódka miała nadzieje, ze po przyjściu na świat drugiego dziecka mąż się zmieni, łudziła się, że obudzi się w nim instynkt ojcowski i stworzą normalną kochająca się rodzinę.
Dowód: odpis aktu urodzenia córki
Dowód: zeznania świadków
            Na początku lat 80 tych stosunki między małżonkami stanowczo się pogorszyły. Pozwany był coraz bardziej nerwowy. Często dochodziło do awantur między stronami. Mąż coraz częściej reagował agresywnie w stosunku do żony a także w stosunku do ich małoletniego synka. W tym czasie pozwany coraz częściej zaglądał do kieliszka.
Dowód: zeznania świadków
W konsekwencji powyższego jednoznacznym jest, że to z winy pozwanego nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia pomiędzy stronami. Nie ma obecnie już żadnej więzi fizycznej duchowej i gospodarczej pomiędzy powódką a pozwanym a stan ten obiektywnie ma charakter trwały nieprzerwanie od 10 lat. Co prawda pozwany mieszka w tym samym domu co powódka. Jedyne, co łączy strony to wspólne mieszkanie.
W konsekwencji zachodzi konieczność ustalenia stanu prawnego zgodnie ze stanem faktycznym przez rozwiązanie małżeństwa orzeczeniem rozwodu
Biorąc, zatem wszystko powyższe pod uwagę wnoszę o orzeczenie jak na wstępie.
 
............................................
(własnoręczny podpis powódki)
Załączniki:
odpis aktu małżeństwa stron
odpis aktu urodzenia syna
odpis aktu urodzenia córki
potwierdzenie uiszczenia opłaty sadowej
 
opracowała mgr Agnieszka Kołudzka
 

Pobierz w formacie PDF

Drukuj dokument Pobierz plik
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), rozpowszechnianie materiałów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.
Dodaj adwokata

Najciekawsze Opinie


1
1

Artykuły Specjalne


Wybrane z forum
All rights reserved 2012 SkutecznyAdwokat.pl