adwokat,komornik,radca prawny,notariusz

Dziś jest Piątek 27 marca 2015 r.
Szukaj
Skuteczny Adwokat       Wzory pism
Dołącz do nas: 
 
 • 18 kwietnia Dniem Bezpłatnych Porad Prawnych

  18 kwietnia Dniem Bezpłatnych Porad Prawnych

  IX Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich odbędzie się 18 kwietnia br. i obejmie swym zasięgiem całą Polskę.

 • Sprawa SKOK-ów w komisji sejmowej

  Sprawa SKOK-ów w komisji sejmowej

  Dziś na zamkniętym posiedzeniu sejmowa komisja finansów publicznych dyskutowano o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Banki nie chcą płacić za ich problemy.

 • Powrót formuły spotkań trójstronnych

  Powrót formuły spotkań trójstronnych

  Trwają ostatnie prace nad ustawą o Radzie Dialogu Społecznego. Może ona wejść w życie jeszcze przed wakacjami. Rola rządu ma zostać ograniczona, a przewodnictwo w Radzie ma być rotacyjne. W dialog regionalny zostanie bardziej zaangażowany marszałek województwa.

 • Przestępstwa karuzelowe

  Przestępstwa karuzelowe

  Skala wyłudzeń – dzięki wprowadzonym w ostatnim czasie rozwiązaniom – jest mniejsza niż w ubiegłym roku, jednak wciąż jest to poważny problem.

 • Czy zakaz konkurencji dopuszczalny jest przy umowie cywilnoprawnej?

  Czy zakaz konkurencji dopuszczalny jest przy umowie cywilnoprawnej?

  ZDANIEM PRAWNIKA: Magdalena Nawrocka z Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy: Chcąc zabezpieczyć swoje interesy firmy coraz częściej zawierają umowy o zakazie konkurencji. Zakaz konkurencji jest instytucją znaną na gruncie prawa pracy. W art. 1011 i 1012 kodeksu pracy przewidziano bowiem możliwość zawarcia umowy o zakazie konkurencji.


 • WZORY PISM
 • Zaproponuj nowy wzór pisma
 • Sprawy rodzinne
Pozew o separację z orzekaniem o winie- wzór
Drukuj dokument Pobierz plik
Lublin, dnia 4 kwietnia 2008 roku
Sąd Okręgowy
III Wydział Cywilny Rodzinny
Ul. XXXXXXXXX
20 – XXX Lublin
 
Powódka:
Iwona Bogdańska
ul. XXXXXXXX
XX-XXX Lublin
Pozwany:
Bogdan Bogdański
ul. XXXXXXXXX
XX-XXX Lublin
Pozew o separację z orzekaniem o winie
 
Wnoszę o:
I.                    orzeczenie separacji małżonków Iwony Bogdańskiej i Bogdana Bogdańskiego, pozostających w związku małżeńskim zawartym dnia 2 kwietnia 2001 roku przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Lublinie z winy pozwanego;
II.                 zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniego syna stron Jakuba Bogdańskiego urodzonego dnia 8 kwietnia 2004 roku alimentów w kwocie po 800 złotych miesięcznie płatnych do dnia 10 każdego miesiąca do rąk powódki wraz z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat;
III.               przyznanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom;
IV.              rozpoznanie sprawy pod nieobecność pozwanego;
V.                 wydanie wyroku zaocznego w wypadkach prawem przewidzianych;
VI.              zasądzenie od pozwanego kosztów postępowania według norm prawem przepisanych;
VII.            zwolnienie od kosztów sądowych, gdyż powódka nie jest ich w stanie ponieść bez uszczerbku dla utrzymana koniecznego siebie i swojej rodziny.
Ponadto wnoszę o:
1. dopuszczenie dowodu z zeznań świadka:
Adama Adamskiego
Ul. XXXXXXXXX
20 – XXX Lublin - na okoliczność zupełnego rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami i braku sprzeczności separacji z dobrem wspólnego małoletniego syna stron oraz na okoliczność nadużywania alkoholu przez pozwanego;
2. zobowiązanie pozwanego do przedstawienia aktualnego zaświadczenia o zarobkach.
 
Uzasadnienie
 
            Strony wstąpiły w związek małżeński dnia 2 kwietnia 2001. Ze związku tego strony posiadają małoletniego syna Jakuba Bogdańskiego urodzonego dnia 8 kwietnia 2004 roku w Lublinie.
Dowód:
 1. odpis zupełny aktu małżeństwa stron;
 2. odpis skrócony aktu urodzenia syna stron.
Bezpośrednio po zawarciu małżeństwa stosunki między małżonkami układały się w sposób poprawny. Strony wspólnie prowadziły gospodarstwo domowe, a więzi małżeńskie zacieśniały się. Jednakże od około 2 lat pozwany zaczął nadużywać alkoholu. Przestał interesować się rodziną. Pozwany nie chce poddać się leczeniu odwykowemu.
Dowód:
 1. zeznanie świadka;
 2. przesłuchanie stron.
Od dwóch lat strony wspólnie nie zamieszkują, pozostając w faktycznej separacji. Nie istnieje pomiędzy nimi żadna więź gospodarcza, fizyczna ani uczuciowa w konsekwencji jednoznacznym jest, że spełnione zostały przesłanki separacji. Należy podkreślić, że przedstawione okoliczności uzasadniają orzeczenie separacji z winy pozwanego, gdyż powódka w żadnym stopniu nie przyczyniła się do rozkładu pożycia.
 Powódka wnosi o zasądzenie od pozwanego alimentów na rzecz małoletniego syna stron Jakuba Bogdańskiego urodzonego dnia 8 kwietnia 2004 roku w Lublinie. Należy wskazać, że podana w niniejszej sprawie wysokość świadczenia alimentacyjnego jest uzasadniona zarówno usprawiedliwionym potrzebami małoletniego dziecka stron jak i możliwościami zarobkowymi i majątkowymi pozwanego.
Dowód:
 1. przesłuchanie stron;
 2. zaświadczenie o zarobkach przedstawione przez pozwanego na wezwanie sądu.
Powódka wnosi także o zwolnienie jej od kosztów sądowych w całości, gdyż nie jest ich w stanie ponieść bez uszczerbku dla utrzymania koniecznego siebie i swojej rodziny. Powódka pragnie zaznaczyć, że jest obecnie w trudnej sytuacji materialnej.
            W związku z powyższy wnoszę o orzeczenie jak na wstępie.
(własnoręczny podpis powódki)
            ...............................................
Załączniki:
 1. odpis zupełny aktu małżeństwa stron;
 2. odpis skrócony aktu urodzenia syna stron;
 3. oświadczenie majątkowe.
 
 Opracowała mgr Agnieszka Kołudzka
 

Pobierz w formacie PDF

Drukuj dokument Pobierz plik
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), rozpowszechnianie materiałów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.
Dodaj adwokata

Najciekawsze Opinie


Artykuły Specjalne


Wybrane z forum
All rights reserved 2012 SkutecznyAdwokat.pl