adwokat,komornik,radca prawny,notariusz

Dziś jest Sobota 28 marca 2015 r.
Szukaj
Skuteczny Adwokat       Wzory pism
Dołącz do nas: 
 
 • 18 kwietnia Dniem Bezpłatnych Porad Prawnych

  18 kwietnia Dniem Bezpłatnych Porad Prawnych

  IX Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich odbędzie się 18 kwietnia br. i obejmie swym zasięgiem całą Polskę.

 • Sprawa SKOK-ów w komisji sejmowej

  Sprawa SKOK-ów w komisji sejmowej

  Dziś na zamkniętym posiedzeniu sejmowa komisja finansów publicznych dyskutowano o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Banki nie chcą płacić za ich problemy.

 • Powrót formuły spotkań trójstronnych

  Powrót formuły spotkań trójstronnych

  Trwają ostatnie prace nad ustawą o Radzie Dialogu Społecznego. Może ona wejść w życie jeszcze przed wakacjami. Rola rządu ma zostać ograniczona, a przewodnictwo w Radzie ma być rotacyjne. W dialog regionalny zostanie bardziej zaangażowany marszałek województwa.

 • Przestępstwa karuzelowe

  Przestępstwa karuzelowe

  Skala wyłudzeń – dzięki wprowadzonym w ostatnim czasie rozwiązaniom – jest mniejsza niż w ubiegłym roku, jednak wciąż jest to poważny problem.

 • Czy zakaz konkurencji dopuszczalny jest przy umowie cywilnoprawnej?

  Czy zakaz konkurencji dopuszczalny jest przy umowie cywilnoprawnej?

  ZDANIEM PRAWNIKA: Magdalena Nawrocka z Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy: Chcąc zabezpieczyć swoje interesy firmy coraz częściej zawierają umowy o zakazie konkurencji. Zakaz konkurencji jest instytucją znaną na gruncie prawa pracy. W art. 1011 i 1012 kodeksu pracy przewidziano bowiem możliwość zawarcia umowy o zakazie konkurencji.


 • WZORY PISM
 • Zaproponuj nowy wzór pisma
 • Sprawy rodzinne
Pozew o zaprzeczenie ojcostwa wzór 1
Drukuj dokument Pobierz plik
Lublin, dnia 25 kwietnia 2006 r.
Sądu Rejonowego
Wydział Rodzinny i Nieletnich
w Lublinie
 
Powód:
Bogdan Bogdański
ul. XXXXXXXXX
XX-XXX Lublin
 
Pozwani:
1) małoletni Marek Marecki działający przez matkę Mariolę Marecką,
2) Mariola Marecka, zam. Lublin ul. XXXXXXX X/X
 
Pozew o zaprzeczenie ojcostwa
 
Działając w imieniu własnym wnoszę o:
1) ustalenie, że powód Bogdan Bogdański urodzony 12 lutego 1975 r. w Lublinie, nie jest ojcem małoletniego Marka Mareckiego urodzonego dnia 15 kwietnia 2000 r. w Lublinie, syna Marioli Mareckiej, którego akt urodzenia sporządzony został w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lublinie.
2) zasądzenie od pozwanych na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.
 
Uzasadnienie
 
Powód z pozwaną Mariolą Marecką pozostawali w konkubinacie od 1997 r. Powódka w tym czasie studiowała i po ukończeniu studiów strony planowały zawarcie małżeństwa.. Powód często wyjeżdżał do Niemiec w celach zarobkowych. Chciał zarobić pieniądze na wesele i mieszkanie dla siebie i pozwanej. W 2000 roku pozwana zadzwoniła do pozwanego, który przebywał zagranicą i poinformowała go o ciąży. Początkowo pozwany nie miał wątpliwości, że dziecko jest jego, ponieważ czasem odwiedzał pozwaną i raz doszło między nimi do współżycia. Jednak po dwóch miesiącach, kiedy powód przyjechał do Polski i chciał zaręczyć się z pozwaną, dowiedział się, że w trakcie jego pobytu za granicą pozwana mieszkała z innym mężczyzną przez kilka miesięcy. Matka powoda, niejednokrotnie spotykała pozwaną w towarzystwie innego mężczyzny.
Dowód:
- akt urodzenia małoletniego Marka
 -przesłuchanie stron.
-przesłuchanie świadka
Bronisławy Bogdańskiej
ul.XXXXXXXX
XX-XXX Lublin
W aktualnym stanie prawnym powód jest przekonany, że to nie on jest ojcem dziecka.
W tym stanie rzeczy wniesienie powództwa stało się konieczne i jest uzasadnione.
 
Dowód:
-przesłuchanie stron.
…………………………
(własnoręczny podpis powoda)
Załączniki:
1) odpis pozwu;
2) odpis skrócony aktu urodzenia małoletniego Marka
.
 
 
Opracowała mgr Agnieszka Kołudzka
 

Pobierz w formacie PDF

Drukuj dokument Pobierz plik
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), rozpowszechnianie materiałów publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.
Dodaj adwokata

Najciekawsze Opinie


Artykuły Specjalne


Wybrane z forum
All rights reserved 2012 SkutecznyAdwokat.pl